Hírek

Hírek

2017. május 09.
FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé.

Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2017

1. A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely létrehozásának támogatása, a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén.

2. Támogatás formája: 1 év időtartamra vissza nem térítendő járuléktámogatás és részbeni bértámogatás.

3. Támogatási összeg: összesen maximum 600.000 Ft/munkahely

4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, non profit szervezetek

5. A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására is kiterjed

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány miatt nem támogatja.

Pályázat benyújtása

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján megjelenő pályázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplő címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a benyújtást követően nincs lehetőség.

Beadási határidő: 2017. május 26. (péntek).

Információ

További információ kérhető a pályázat lebonyolítójától, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/445-542-es telefonszámon, vagy a vagyonkezelo@globonet.hu email címen. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról (www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek) tölthető le.

iconPályázati útmutató (109 KByte)

iconPályázati formanyomtatvány (66 KByte)

iconDe minimis nyilatkozat (82 KByte)

Add a Facebook-hoz